SSPL
Stichting Sportpromotie Leiderdorphome.html
 

De Zilveren Promo is de prijs door de Stichting Sportpromotie Leiderdorp (SSPL)voor een inwoner van Leiderdorp die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport.


De prijs werd op 6 december 2010 tijdens het sportcafé uitgereikt in de Doeshaven te Leiderdorp door Praxis directeur Gosse Beitsma en SSPL-bestuurslid Bettina van Klaveren.


ZILVEREN PROMO 2010!


De Zilveren Promo van dit jaar is een bijzonder persoon en zijn sportieve activiteiten laten zich niet vangen in dichterlijke kunst: Hij was in de vorige eeuw al met sport begaan en is nu, in 2010 nog steeds zeer nauw betrokken.  Hij weet van wanten, van de hoed, van de rand.

Zilveren Promo 2010

Winnaar Jep Karres †

De  Zilveren Promo van 2010 is een uitzonderlijke vertegenwoordiger van deze jaarlijkse prijs en is dan ook een fantastische nummer TIEN, die ook nu nog zeer actief is in ons sportieve Leiderdorp!

Deze sport amateur, rasbestuurder en sportief organisator is al ruim 30 jaar met van alles in de weer en vanwege MILIEU ZAKEN werd hij bekend in 2008.

Twee jaar terug is hij met pensioen gegaan. Hij zou kunnen genieten van zijn welverdiende rust. Daarentegen heeft hij nog een volle agenda en zet zich vol overgave in voor die sport in ons dorp. Het Servicepunt Sport en Bewegen is sinds een aantal jaar onzeker over haar toekomst, maar hij blijft echter geloven in het doel van die Stichting:  ‘Sport als doel, middel en bindmiddel inzetten om maatschappelijke knelpunten aan te pakken’ en maakt zich daar hard voor. Daarom is hij door de gemeente Leiderdorp gevraagd voorzitter te worden van de Kerngroep Combinatiefuncties.

In deze kerngroep zijn Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn vertegenwoordigd, zodat de jeugd van Leiderdorp efficiënter toegang kan krijgen tot het brede sport -, cultuur- en welzijnsaanbod.

Dames en heren, de Tiende Zilveren Promo gaat naar  Jep Karres: die ook zegt dat de persoonlijke ontwikkeling van onze sport jeugd in al zijn facetten super  belangrijk te vinden:

Sport en bewegen is een belangrijk middel om het motto van onze Jef na te streven:

‘Mens sana in corpere sano’ (een gezonde geest in een gezond lichaam).

1997-2006Voorzitter hockeyclub Alecto (en daar vóór voorzitter de technische commissie)                                                                                                                      

In 2004 hielp hij mee het verlies van de sportraad op te vangen door aan de ‘Task Force’ groep deel te nemen en aan de basis stond van het Service punt ‘Sport & Bewegen’ voor Leiderdorp  & Zoeterwoude).

2005-hedenSecretaris/penningmeester Servicepunt Sport en Bewegen, met extra aantekening: “Bijzonder aan Jep vinden wij zijn niet te stoppen inzet voor met name de sport in Leiderdorp, zonder eigen belang.  Loopt hij tegen een muur op bij de gemeente, dan zorgt hij wel dat hij er over heen springt. Wij, de medewerkers van het Servicepunt Sport en Bewegen, zien Jep Karres dan ook als inspiratiebron en vinden ook dat hij deze onderscheiding ten volle verdient!”

2008-hedenVoorzitter Bestuurscommissie Zuid-Holland van de KNHB

2010         Voorzitter Kerngroep Combinatiefuncties

Met name om de laatste drie  vrijwilligersfuncties benoemt  Het Bestuur van de SSPL,

Jep Karres †

tot Zilveren Promo 2010


Leiderdorp, 6 december 2010.


Namens het bestuur van de S.S.P.L.,

Ruud Wiggers, voorzitter.