SSPL
Stichting Sportpromotie Leiderdorphome.html
 

De Zilveren Promo is de prijs door de Stichting Sportpromotie Leiderdorp (SSPL)voor een inwoner van Leiderdorp die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport.


De prijs werd op 9 december 2013 tijdens het sportcafé uitgereikt in de Doeshaven te Leiderdorp door Praxis bedrijfsleider Marco Straver en SSPL-voorzitter Ronald Schenk.


ZILVEREN PROMO 2013


De Zilveren Promo van dit jaar is een bijzonder persoon en zijn sportieve activiteiten laten zich niet vangen in dichterlijke kunst: Hij was in de vorige eeuw al met sport begaan en is nu, in 2013 nog steeds zeer nauw betrokken.  Hij weet van wanten, van de hoed en van de rand.

Zilveren Promo 2013

Winnaar Jos van der Lubbe

De winnaar van de Zilveren Promo heeft zich op buitengewoon

verdienstelijk gemaakt voor de sport in Leiderdorp


De Zilveren Promo leeft in Leiderdorp, afgelopen week zijn wij door verschillende personen aangesproken met de opmerking: uitreiking ZP altijd leuk en vooral spannend, wie krijgt hem deze keer…

De Zilveren Promo werd dit jaar voor de 13e keer uitgereikt, 12x eerder uitgereikt, 11x man/1x vrouw

Het motto: Geen woorden maar daden spreekt de winnaar van de Zilveren Promo 2013 zeer aan, de winnaar is nooit te belabberd om zelf de handen uit de mouwen te steken.


Uit de toespraak

Voor de dertiende keer een Zilveren Promo uitreiking


In de vorige 12 edities werd deze uitgereikt aan 11 mannen en 1 vrouw


Zou het in deze 13e keer eindelijk weer eens een vrouw worden ?


Helaas, wij moeten u teleurstellen


Het uit louter mannen bestaande bestuur van de zilveren promo uitreiking houdt het ook deze keer weer bij een man


Een man die bij velen bekend is


Die zijn sporen in het Leiderdorpse sportleven verdiend heeft


Die zich nog steeds verdienstelijk maakt in het Leiderdorpse sportgebeuren


Iemand die niet eenkennig is op sportgebied


Iemand die niet alleen bestuurlijk bezig was en is maar ook zelf aan sport deed en misschien nog wel doet


Zowel bestuurlijk als actief sportend acteerde hij als volleerd jongleur door het balletje professioneel hoog te houden


Twaalf jaar gaf hij leiding aan een sportclub


Acht jaar aan de ene en 4 jaar aan een andere heel nieuwe vereniging


Daarna ontdekte hij de problemen van een gedeelde sporthal


Inspireerde 2 andere verenigingen om zodoende facilitaire voordelen voor binnensporten te verwezenlijken


Dook daarna ook nog even het zwembad in voor een commissariaat bij een overkoepelend sportorgaan


Werd geëerd met erelidmaatschappen en werd in 2009 Leiderdorps Sportvrijwilliger


Nu dus ontvangt hij de Zilveren Promo 2013Met name om zijn totale inzet voor de Leiderdorpse gemeenschap benoemt Het Bestuur van de SSPL,


Jos van der Lubbe


tot Zilveren Promo 2013


Leiderdorp, 9 december 2013.


Namens het bestuur van de S.S.P.L.