SSPL
Stichting Sportpromotie Leiderdorphome.html
 

SPORTVERKIEZINGEN 2019

Klik op de jaartallen

voor de overzichten

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006  2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016

| 2017 | 2018 | 2019 |

Sportverkiezingen Leiderdorp 2019


Sportverkiezingen Leiderdorp 2019


VOORDRACHTEN INSTUREN

Voor de 25e keer organiseert de Stichting Sportpromotie Leiderdorp de Leiderdorpse Sportverkiezingen. Het Sportgala.

Deze verkiezingen zullen op vrijdag 29 november a.s in A4 zalencentrum (v/h Levensstroomkerk) te Leiderdorp (naast Alrijne ziekenhuis) plaats vinden.


VOORDRACHTEN INSTUREN


Om welke soort voordrachten gaat het?


SPORTVRIJWILLIGER

Personen (leden zowel als bestuurders), die het afgelopen seizoen speciale prestaties of extra inspanningen voor de vereniging hebben geleverd. Deze personen moeten werkzaam zijn voor een statutair in Leiderdorp gevestigde vereniging, maar hoeven zelf niet in Leiderdorp woonachtig te zijn.


SPORTVERENIGING

Statutair in Leiderdorp gevestigde sportverenigingen, die het afgelopen seizoen iets speciaals hebben bereikt of gepresteerd dan wel iets voor de Leiderdorpse gemeenschap hebben betekend.


AANMOEDIGINGSPRIJS

In Leiderdorp woonachtige sporters, die vanwege hun sportprestaties in het afgelopen seizoen een aanmoediging verdienen.


SPORTTEAM

Teams van statutair in Leiderdorp gevestigde sportverenigingen die het afgelopen seizoen iets

speciaals, uitzonderlijks, of opzienbarends hebben gedaan, bereikt of gepresteerd. Dit hoeft

niet specifiek op het sportieve vlak te zijn, maar dit kan ook op sociaal, moreel of organisa-

torisch gebied liggen.


SPORTVROUW & SPORTMAN

In Leiderdorp woonachtige sporters, die het afgelopen seizoen op sportief gebied binnen hun sport een bijzondere, voor hem/haar hoogst mogelijke prestatie hebben geleverd en op het moment van de prestatie woonachtig zijn geweest in Leiderdorp


Onder het afgelopen seizoen wordt verstaan het seizoen tussen 1 september 2018 en

31 augustus 2019. (zie ook uiterste termijn van inzenden)


De leden van de jury zijn: de heer Jan Vos, Ron Hoogendam en Carolien van der Horst.

Notaris mevrouw. E. Kortlang.


Verder hopen wij, dat men binnen een vereniging minder bescheiden wordt over de in eigen kring geleverde prestaties!!

Met andere woorden:

-Promoot uw vereniging en de door uw,in Leiderdorp wonende, leden geleverde prestaties zo veel mogelijk!

-Het winnen van een prijs wordt tijdens het jaarlijkse, bruisende Sportgala, in de dan omgetoverde A4 zalencomplex bekend gemaakt.

-Het kan uw in Leiderdorp wonende leden of uw vereniging bovendien een aardige

-geldprijs of prijs in natura opleveren.

In de voordrachten moeten tenminste worden vermeld:

Naam, adres, woonplaats en de geboortedatum van de kandidaat en/of de gegevens van:


-Team/vereniging.

-Geleverde prestaties.

-Een goede argumentering

-Telefoonnummer kandidaat

-Leeftijd

-Huisadres

-Mailadres


Ook particulieren kunnen opgaven doen van sporters (zoon/dochter/team), die buiten Leiderdorp hun sport met succes beoefenen. Zij moeten ook op het moment van de prestatie woonachtig zijn geweest in Leiderdorp


Uiterste termijn van inzending: 1 oktober 2019


Uw opgaven kunnen worden ingeleverd op adres Van Effendreef 30,  2353 BN  Leiderdorp, Tel 071- 541.51.02 

e-mail: henk@sspl.eu of sportpromotie@gmail.com


Dit jaar wordt het Sportgala op vrijdag 29 november 2019 gehouden.