Fotoboek 2014

SSPL
Stichting Sportpromotie Leiderdorphome.html

Evenementen, sportcafé’s en bijeenkomsten

Fotoboek 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

 

U kunt vrienden of bekenden op deze foto’s attenderen

Politiek ook uitdrukkelijk aanwezig bij 96e Sportcafé in gemeentehuis Leiderdorp


Het 96e sportcafé dat op 10 februari in het gemeentehuis werd gehouden genoot opnieuw veel belangstelling. Met name politici trokken de aandacht omdat zij dit keer ook in de gelegenheid werden gesteld om kort hun visie op de sport in Leiderdorp te geven. Dit uiteraard met het oog op de a.s. gemeenteraads-verkiiezingen. Ook mocht de zaal vragen stellen hetgeen in beperkte mate geschiedde. Sporters willen sporten en hoe de politiek dat regelt of misschien niet regelt is een zorg die ze ook liever aan de politiek zelf overlaten

Klik op de foto. Daarna start Diavoorstelling. Na opening kunt u ook met de pijltjestoets door de foto’s bladeren. foto’s Ton de Vrind ©2014

Klik op de foto. Daarna start Diavoorstelling. Na opening kunt u ook met de pijltjestoets door de foto’s bladeren. foto’s Ton de Vrind ©2014

Nieuwe sponsors tekenen SSPL-contract voor 2014


Het complete bestuur van de SSPL verwelkomden de directeuren van Sport 2000 (Paul Catsberg), Roodenburg-Van der Meel (Nico van der Meel), Acadi Accountants (Richard Jochems) op 1 april 2014 in de Hollandsche Tuyn voor het tekenen van een nieuw contract.


De bedrijven zullen o.a. voor een aanzienlijk deel de komende Sportverkiezingen 2014 sponsoren.

Klik op de foto. Daarna start Diavoorstelling. Na opening kunt u ook met de pijltjestoets door de foto’s bladeren. foto’s Ton de Vrind ©2014

Geslaagd sportcafé bij Tamarco


Het 97e sportcafé werd maandag 7 april gehouden in het clubgebouw van muziekvereniging Tamarco aan de Van der Marckstraat in Leiderdorp. Het prachtige onderkomen was gezellig ingericht en ondanks de dreigende bewolking die zich later ontpopte in forse buien, liet niemand zich weerhouden het sportcafé te bezoeken. Gehuld in regenpakken trotseerde sommige trouwe bezoekers het hollandse weer. Ook het gemeentebestuur waaronder de burgemeester en enkele wethouders gaven acte de presence. Tijdens het sportcafé werd met name aandacht besteed aan de nieuwe drie hoofdsponsors Acadi accountants, Sport 2000 en Roodenburg-Van der Meel woning- en projectinrichting.

Klik op de foto. Daarna start Diavoorstelling. Na opening kunt u ook met de pijltjestoets door de foto’s bladeren. foto’s Ton de Vrind ©2014

MidZomerLoop groot succes


Vrijdag 20 juni 2014 werd de Midzomerloop weer gehouden. In tegenstelling tot vorige edities was de animo toegenomen. Ook de weersomstandig- heden waren perfekt, zeker om de loop zelf te doen, niet te warm, niet te koud en een heerlijk windje. Iedereen had er zin in. De organisatie was perfect geregeld en gelukkig zijn er geen calamiteiten gebeurd. Ook nieuw was het parcours door de Boterhuispolder zodat alle deelnemers konden genieten van het landschap en de rust om te lopen.

Burgemeester Driessen gaf de startsignalen en speaker Jan Vos hield de aanwezigen uitekend op de hoogte van het verloop van de MidZomerLoop.


UITSLAG MIDZOMERLOOP 2014

Klik op de foto. Daarna start Diavoorstelling. Na opening kunt u ook met de pijltjestoets door de foto’s bladeren. foto’s Ton de Vrind ©2014

Goede belangstelling Sportcafé bij RCL


Het 99e sportcafé werd maandag 1 september gehouden in het clubgebouw van voetbalvereniging RCL in Leiderdorp. Het eerste sportcafe na de vakantie begon zeer gemoedelijk en rustig. De vakantie zat bij ieder nog in de benen. De directeur van Vliko maakte bekend dat RCL een warm plekje heeft bij het bedrijf en dat na de contractsduur van 2 jaar RCL waarschijnlijk “doorgesponsord” zal worden. Ook de PR manager van RCL meldde dat het ondanks de degradatie van het 1e mannenteam prima ging. Dat gold ook voor de damesteams en de jeugd. Zelfs de gesprekken met het gemeentebestuur rondom de nieuwbouw verlopen naar wens. Reden om terug te zien naar een tevreden club die tevreden bezoekers mocht ontvangen.

100e Sportcafé uitbundig gevierd


Het 100e sportcafé werd maandag 13 oktober gehouden op het sportcomplex van hockeyvereniging Alecto in Leiderdorp. Bijna 200 genodigden wisten de weg naar Alecto te vinden. De gasten werden onthaald met champagne en gezellige accordeonmuziek van Willem Roelandse. Ook de oud-oprichters van de SSPL en het sportcafé waren van de partij evenals een ruime politieke vertegenwoordiging en het bedrijfsleven. Speaker Gerard van der Hoeven belichtte de ontstaansgeschiedenis van SSPL evenals het nationale talent binnen Alecto. De vereniging maakt weer een opgaande lijn mee waaruit al 3 spelers op nationaal niveau opereren. Het sportcafé duurde langer dan normaal en iedereen kon terugzien op een zeer gezellig samenzijn.


Klik op het plaatje voor het artikel in het Leiderdorps Weekblad

20e Sportverkiezingen 2014 groot succes


Na het 100e sportcafé in oktober werd op 14 november de 20ste Sportverkiezingen van Leiderdorp gehouden. Ook dit keer haalde de SSPL keihard uit met een grandioze showavond waarin alle Leiderdorpse topsporters werden gehuldigd. Na de opening, via een videoscherm, door presentator en oud-topvoetballer Hans Kraay werd de ene na de andere sporter in de bloemetjes gezet. Tussen de categorieën door waren er optredens en tot slot zong zangeres Meike van der Veer tot aan het vuurwerk dat werd afgestoken. Na een gezellig samenzijn keerden de genodigden weer tevreden naar huis. Leiderdorp is weer een aantal sportprominenten rijker. Klik op de foto voor de Diavoorstelling.

foto’s Dennis Morsch

Zilveren Promo voor Bep de Lange

101e Sportcafé in Doeshaven


Als de Zilveren Promo wordt uitgereikt is de Doeshaven altijd een bruisende gebeurtenis die niemand voorbij wil laten gaan.

De bekroning van personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen het kader van de sport wordt bijzonder gewaardeerd. Ook tijdens dit gezellige sportcafe werd de Zilveren Promo weer uitgereikt. Dit keer aan Bep de Lange. Een fotoverslag, zie ook de homepage.


Klik op de foto. Daarna start Diavoorstelling via de pijltoets. Na opening kunt u ook met de pijltjestoets door de foto’s bladeren.